Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2015 – setkání v Michalovcích

Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojeny dvě partnerské střední školy, a to Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Vzájemná setkávání probíhají formou výměnných pobytů, během nichž gymnazisté mají možnost blíže poznat školu, město, region, zvyky a kulturu svých přátel. Letošní setkání proběhlo ve dnech 5. – 9. října 2015 v Michalovcích.

První den v partnerském městě začal prohlídkou Gymnázia Pavla Horova, kde studenti a pedagogové z Vyškova a Michalovců byli přijati vedením školy. Poté následoval naučný program. Pod vedením odborného průvodce z Klubu vojenské historie Beskydy se účastníci projektu prošli po stopách první světové války na východním Slovensku – v místě karpatské fronty let 1914 – 1915.  

Druhý den čekal na všechny zajímavý interaktivní program na hradě Vinné. Tady byla k vidění probíhající rekonstrukce hradu s využitím starých technik a postupů, ukázky uměleckého kovářství, kamenosochařství a historického šermu. To vše si každý mohl i vyzkoušet. Prohlídka zrekonstruovaného hradního sklepa byla zpříjemněna chutným obědem.

Třetí den byl pobyt na východním Slovensku završen návštěvou tokajské vinařské oblasti a závěrečnou prohlídkou historických pamětihodností Michalovců.

Další setkání, na které se všichni účastníci těší už nyní, proběhne v roce 2016.

Koordinároři projektu za českou stranu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka děkují zúčastněným studentům a jejich rodičům, partnerskému gymnáziu v Michalovcích  a vedení Gymnázia a SOŠZE Vyškov za podíl na realizaci projektu, který se letos uskutečnil navzdory nepříznivým finančním podmínkám, které projekt ohrožují do budoucna.

Koordinátoři projektu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka