Chemická olympiáda

Letošní školní rok, stejně jako každý jiný, probíhalo na našem gymnáziu školní kolo chemické olympiády. Nebylo to ale jen tak. Nejprve jsme měli za úkol vypracovat domácí kolo, které se skládalo z 5 úloh, a obětovat svůj čas i jiným věcem z oblasti chemie. Také jsme se věnovali praktické části. Za naši třídu KA se zúčastnili celkem tři studenti – Jakub Šišma, Lea Koláčková a Lucie Popelová.

Dne 19. 2. 2016 se konalo školní kolo, ve kterém jsme se umístili v následujícím pořadí: 1. místo – Lucie Popelová, 2. místo – Lea Koláčková a 3. místo – Jakub Šišma. V okresním kole chemické olympiády se umístil Jakub Šišma na 4. místě.

Děkujeme paní učitelce Ševčíkové, která nám pomáhala s přípravou.

Lucie Popelová, KA