Cesta za poznáním analytické chemie

V úterý 21. 11. 2017 se uskutečnila exkurze na katedru analytické chemie Univerzity Palackého v Olomouci. Exkurze byla určena pro studenty 3. ročníku, kteří mají zároveň seminář z chemie.
Role našich průvodců se zhostili především doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. a RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.

Nejdříve jsme byli seznámeni s možnostmi studia. Výhodou oproti Dni otevřených dveří bylo to, že se naši průvodci věnovali jen naší asi dvacetičlenné skupince, díky tomu nám také mohli odpovědět na všechny naše dotazy. Samotné nás překvapilo především, jak široké má chemie využití. Každý z nás věděl, že chemie je důležitá v potravinářství, průmyslu, forenzních vědách atd., ale jak je důležitá například v archeologii, nás vůbec nenapadlo.Já osobně jsem ocenila, že se exkurze účastnili studenti semináře, díky čemuž naši průvodci předpokládali jistou znalost v oblasti organické i anorganické chemie a nevysvětlovali tak každý složitější název.

Poté jsme byli seznámeni s bezpečnostními podmínkami v laboratoři, pak už jsme si mohli obléct pláště, nasadit ochranné brýle a vyrazit do laboratoře. V laboratořích jsme byli rozděleni do dvojic s tím, že každá dvojice dostala úkoly, které měla během cvičení splnit. Nejzajímavější byly asi skupinové reakce iontů. V tomto úkolu šlo v podstatě o vznik barevných roztoků nebo sraženin smícháním různých iontů.

Práce v laboratoři se rozhodně s klasickými cvičeními ve škole nedala srovnat. Zatímco ve škole jsou studenti většinou pod neustálým dozorem učitelů, chemikálie jsou nachystané a v podstatě se nedostaneme do kontaktu s nebezpečnými látkami, tady jsme se museli zorientovat, zjistit, kde které látky jsou, a pracovali jsme i s koncentrovanými kyselinami. Po ukončení praktické části jsme byli ještě provedeni po laboratořích, kde jsme se seznámili s různými diagnostickými přístroji, jako je například fluorescenční nebo hmotnostní spektrometr.

Celá naše skupinka se shodla, že návštěva na katedře analytické chemie rozhodně nebyla ztrátou času. Odcházeli jsme plni nových poznatků, dojmů a někteří z nás se tam možná za pár let vrátí jako vysokoškolští studenti.

Kateřina Studničná, 7.MB