Chemická olympiáda

Do okresního kola chemické olympiády kategorie D, které se konalo 9. března, se po náročné přípravě ve školním kole dostali dva studenti třídy KA. Z 1. místa postoupil Luong Ngoc Long a z 2. místa Lucie Vlčková. V okresním kole se Luong Ngoc Long umístil na skvělém 1. místě a Lucie Vlčková byla devátá.

Oběma patří dík za výbornou reprezentaci školy a Luongovi mnoho zdaru v krajském kole.