Krajské kolo konverzační soutěže RJ

V úterý 10. 3. 2015 se konalo v Brně krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

V kategorii SŠ II naši školu reprezentovala Kateřina Balážová ze 4.A, která se umístila na 2. místě a kategorii ZŠ/SŠ Tereza Bednářová z KB, která zvítězila.

Oběma dívkám gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.