Chemie není nuda …

Že je chemie zajímavou a nevšední přírodovědnou disciplínou, jsme samozřejmě věděli. Vždyť sami jsme ji studovali, máme ji rádi, a proto ji i rádi učíme. Ale další povzbuzení přišlo v kurzu chemie v rámci projektu Otevřená věda.

Chemie má svoje nezastupitelné místo v lidském počínání a pokroku. Na počátku to byly elixíry mládí, barevné ohně, střelný prach; dnes se kurz stočil k syntetickým nanotechnologiím, které řeší molekulární design nanočástic a jejich funkční aplikace, obor stojící na rozhraní syntetické chemie, fyzikální chemie a biotechnologie. Další aktuální problematikou jsou aerosolové částice a jejich klíčový význam v koloběhu vody v přírodě a v ovlivňování globálního klimatu. A úžasnou, dnes vysoce moderní chemickou disciplínou je chemie polymerů. Polymerní nanokompozity a tzv. chytrá polymerní elektronika, například v podobě displejů mobilních telefonů, překvapuje už dnes. Ale mnohem větší věci ještě vykoná!

Tedy pokud chcete být u toho, tak hurá a s úsměvem se vrhněte do studia chemie.

 

Příjemné zážitky s chemií vám všem přejí

Jitka Hrežová a Jaroslav Orság