TSM, spol. s r.o.

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12. listopadu 1990. Pořádá vzdělávací akce po celé republice.

Pracovní tým tvoří odborně proškolení pracovníci a lektoři seminářů jsou přední odborníci v dané problematice s bohatými praktickými zkušenostmi.

Agentura pořádá otevřené semináře pro širokou veřejnost a firemní zakázková školení tzv. školení na míru, dle požadavků klientů.

Kvalita služeb, které vzdělávací agentura nabízí, vyplývá z dlouholeté zkušenosti a je podpořena systémem zabezpečení jakosti podle norem ISO 9001. Certifikát ISO 9001 agentura získala v roce 2004 a každý rok ho úspěšně obnovuje.

Tato společnost navíc již 8 let předává zkušenosti i mladé generaci – studentům naší školy, kteří v agentuře vykonávají ekonomickou praxi. V roce 2011 se společnosti podařilo získat prostředky z ESF pro projekt „Inovace odborné praxe“ na vytvoření kanceláře studentům přímo v agentuře TSM. Naši studenti vypracovávají s pomocí zaměstnance TSM, zadané úkoly a zapojují se do činnosti firmy. Poznávají, jak vypadá každodenní život v kanceláři a především aplikují poznatky získané při studiu v praxi.