Bobřík informatiky 2022

V listopadu se uskutečnil 15. ročník soutěže Bobřík informatiky. Zúčastnilo se ho 183 564 soutěžících z 1 322 škol. Úspěšným řešitelem je ten, kdo v on-line testu získá alespoň 150 bodů z 240 možných. Soutěžící vyplňovali test na počítači, na zpracování 15 otázek testu bylo dáno 40-45 minut podle kategorie. Otázky se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení.

Matematický klokan

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Letošní ročník se konal 18. března a na naší škole se soutěže zúčastnilo 121 studentů gymnaziálních a ekonomických oborů. Blahopřejeme nejúspěšnějším řešitelům z naší školy.

Přírodovědný klokan

Ve středu 13. 10. 2021 na naší škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Soutěžící řeší test s 24 otázkami z přírodovědných předmětů – biologie, fyzika, chemie, matematika, zeměpis. Soutěží se ve dvou kategoriích – Kadet a Junior.