MA – Učebnice

 

1. ročník 

Povinná literatura

 • Bušek, Calda: Základní poznatky z matematiky
 • Boček, Charvát: Rovnice a nerovnice
 • Janeček: Výrazy, rovnice a nerovnice – sbírka

Základní poznatky z matematikyRovnice a nerovniceSbírka - janeček

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika, příprava k maturitě a přímacím zkouškám na VŠ
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.
 • Didaktis, Odmaturuj z matematiky
 • Sbírka úloh: Maturitní minimum

Sbírka příkladůPolák 1Polák 1 sbírkaPolák 2 sbírkaOdmaturuj z matematikyOdmaturuj z matematiky 3 - sbírkaPřehled učiva matematikyMaturitní minimum

2. ročník 

Povinná literatura

 • Pomykalová: Planimetrie
 • Odvárko: Funkce
 • Sbírka: Funkce
 • Odvárko: Goniometrie
 • Odvárko: Goniometrie – sbírka 
 • Janeček: Výrazy,rovnice a nerovnice – sbírka

Základní poznatky z matematiky Funkce Funkce - sbírka Goniometrie Goniometrie - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Matematika v úlohách I., II. – Polák
 • Didaktis, Odmaturuj z matematiky

Sbírka příkladů Polák 1 Polák 1 sbírka Polák 2 sbírka Odmaturuj z matematiky Odmaturuj z matematiky 3 - sbírka Přehled učiva matematiky Maturitní minimum

3. ročník 

Povinná literatura

 • Pomykalová: Planimetrie
 • Pomykalová: Stereometrie
 • Kočandrle: Analytická geometrie
 • Bušek:Analytická geometrie – sbírka

Základní poznatky z matematiky Stereometrie Analytická geometrie Analytická geometrie - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky 
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II. 
 • Didaktis, Odmaturuj z matematiky 
 • Maturitní minimum – sbírka úloh

Sbírka příkladů Polák 1 Polák 2 sbírka Polák 1 sbírka Odmaturuj z matematiky Odmaturuj z matematiky 3 - sbírka Přehled učiva matematiky Maturitní minimum

4. ročník 

Povinná literatura

 • Odvárko: Posloupnosti a řady
 • Calda: Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
 • Odvárko: Posloupnosti a řady – sbírka

Posloupnosti a řadyKombinatorika, pravděpodobnost a statistikaPosloupnosti - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polék: Přehled středoškolské matematiky 
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.
 • Didaktis: Odmaturuj z matematiky
 • Maturitní minimum – sbírka úloh

Sbírka příkladůPolák 1Polák 1 sbírkaPolák 2 sbírkaOdmaturuj z matematikyOdmaturuj z matematiky 3 - sbírkaPřehled učiva matematikyMaturitní minimum

Seminář – 3. ročník 

Povinná literatura

 • Novák: Komplexní čísla 
 • Kočandrle: Analytická geometrie
 • Bušek:Analytická geometrie – sbírka

 Komplexní čísla Analytická geometrie Analytická geometrie - sbírka

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: ředoškolská matematika v úlohách I., II.
 • Didaktis, Odmaturuj z matematiky
 • Maturitní minimum – sbírka úloh

Sbírka příkladůPolák 1Polák 2 sbírkaPolák 1 sbírkaOdmaturuj z matematikyOdmaturuj z matematiky 3 - sbírkaPřehled učiva matematikyMaturitní minimum

Seminář – 4. ročník 

Povinná literatura

 • Hrubý: Diferenciální a integrální počet 

Diferenciální a integrální počet

Doporučená literatura

 • Petáková: Matematika
 • Polák: Přehled středoškolské matematiky
 • Polák: Středoškolská matematika v úlohách I., II.
 • Didaktis, Odmaturuj z matematiky 
 • Maturitní minimum – sbírka úloh

Sbírka příkladůPolák 1Polák 1 sbírkaPolák 2 sbírkaOdmaturuj z matematikyOdmaturuj z matematiky 2Odmaturuj z matematiky 3 - sbírkaPřehled učiva matematikyMaturitní minimum