Přírodovědný klokan

Ve středu 13. 10. 2021 na naší škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Tato soutěž vznikla v roce 2006 a naše škola se do ní pravidelně zapojuje. Soutěžící řeší test s 24 otázkami z přírodovědných předmětů – biologie, fyzika, chemie, matematika, zeměpis. Soutěží se ve dvou kategoriích – Kadet a Junior.

Kadet je určen pro 8. a 9. ročník ZŠ, tercie a kvarty osmiletého gymnázia. V této kategorii se nejlépe umístili Matouš Jelínek (TB), Matěj Moucha (TA), Tadeáš Ryšávka (TB).

Junior je určen pro 1. a 2. ročník SŠ, kvinty a sexty osmiletého gymnázia. V této kategorii nejvíce bodů získali Martin Preis (2. B), Martin Račanský (1. A) a Matěj Buček (1. A).

Všem srdečně gratulujeme!