Hodina ekonomiky jinak…

Jak postupovat při zakládání živnosti? Kterým úřadům oznámit záměr zahájit podnikání?

V hodině ekonomiky jsme se vydali na cestu Vyškovem, abychom instituce, o kterých v hodinách ekonomiky mluvíme, navštívili osobně. Procházka Vyškovem byla spojena s vyprávěním o proměnách našeho města v průběhu času. Nechybělo povídání o historii cukrovaru, který vznikl v r. 1868 na základě iniciativy Jana Mundy.

Cukrovary byly důležitou součástí historie měst a života jejich obyvatel. Nešlo jen o to, že se v nich zpracovával cukr, tyto areály svým způsobem určovaly další vývoj měst.

Spojili jsme tak výuku ekonomiky a dějepisu a děkujeme Ing. Petru Buchtovi, vedoucímu odboru dopravy MěU Vyškov, který nám tuto část historie města přiblížil.

 

Jiří Žižlavský, student 2. PS