Chemická olympiáda 2022

Naši studenti nižšího i vyššího gymnázia se letos zúčastnili Chemické olympiády – v různých kategoriích, dle ročníku studenta.

V kategorii D byli tři šikovní účastníci – Martin Zedník z 3.TB, Anežka Doležalová a Jan Kubačák (oba ze třídy 4.KA). Po vypracování teoretické části následovala část praktická v laboratoři. Všichni studenti byli velmi zruční a díky prostudování si pracovního postupu jim práce šla od ruky. Testová část prověřila jejich znalosti. Na prvním místě se umístili studenti kvarty – Anežka a Jan, tím si zajistili postup do okresního kola. V tomto kole se jim velmi vedlo dobře, ale bohužel o pár bodů nedošlo k postupu do kola krajského. 

V kategorii C se jednalo o “souboj” dvou slečen: Natálie Vylamové z 5.QA, Terezy Špilarové z 2.A. Obě děvčata využila předchozích zkušeností z minulého roku a bylo poznat, že jsou již zkušené “chemičky” 🙂 Stejně jako v kategorii D je nutné projít teoretickou, dále praktickou částí v laboratoři včetně testové. Ze školního kola Natálka postoupila do krajského kola, které se konalo v Brně. Toto kolo bylo zaměřeno mimo jiné na radioaktivitu a konkurence byla obrovská.

Jejich snahy a času, který tomu věnovali, si velmi vážíme. Máme velkou radost, že máme šikovné chemiky napříč celým gymnáziem. Velmi jim GRATULUJEME k jejich výsledkům a věříme, že na svoje skvělé výsledky naváží i v příštím roce a třeba i inspirují svoje spolužáky k účasti.

DĚKUJEME MOCKRÁT ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY.