Chemická olympiáda 2021

Naši studenti nižšího i vyššího gymnázia se letos zúčastnili Chemické olympiády. V distančním prostředí, kdy je příprava náročnější, nás naši studenti nezklamali a do přípravy dali úplně vše. V různých kategoriích, dle ročníku studenta, ze školního kola postoupili Natálie Vylamová z 4.KA, Tereza Špilarová z 1.A a Vladimír Dostál z 7.MA. V kategorii D, kde nás zastupovala Natálie Vylamová, po školním kole postoupila do okresního, kde se umístila na prvním místě a zajistila si postup do krajského kola. U starších ročníků, kde nás reprezentují Tereza Špilarová a Vladimír Dostál, okresní kolo nebylo, ale vítězové ve školním kole postupují přímo do kola krajského. Pro všechny je to obrovský úspěch.

Chemická olympiáda není jen o teorii, ale studenti si museli doma vypracovat protokol s pokusy a zapsat jejich závěry, které byly součástí bodování. 

Jejich snahy a času, který soutěži věnovali, si velmi vážíme. Máme velkou radost, že máme šikovné chemiky napříč celým gymnáziem. Velmi jim GRATULUJEME k jejich výsledkům a v krajském kole jim PŘEJEME MNOHO ŠTĚSTÍ.