Škola naruby

Studenti septimy si měli připravit svoji hodinu z vybraného oblíbeného učiva, kterou budou realizovat v projektovém dni ŠKOLA NARUBY. Jakmile dorazí do školy, vyzkouší si být učitelem. Až se otevře škola, v rámci projektového dne navštíví hodinu v 2.SB, představí svoji látku a předají zkušenosti, které získali během sedmi let na našem gymnáziu. Obě skupiny se na tento netradiční školní den velmi těší. Studenti septimy přistupují velice zodpovědně k této výzvě. Věřím, že pro svoje mladší žáky budou inspirací. Velmi jim děkuji za inspirativní projekty a kreativní práci v této nelehké době.

Romana Měřínská