CH – učebny

 

Učebna

Odborná učebna chemie byla vybudována v roce 1993. Její vybavenost umožňuje provádění běžných chemických pokusů (mimo těch, při kterých vznikají nebezpečné plynné produkty. Kromě základního vybavení jako je meotar, videorekordér s televizory je zde počítač připojený k internetu včetně dataprojektoru.

Laboratoř

 

Během června až září 2005 byla provedena velmi rozsáhlá rekonstrukce chemické laboratoře. Cílem této rekonstrukce bylo nejen vytvoření nových rozvodů vody (včetně odpadu), zemního plynu a elektřiny nýbrž i realizace nového osvětlení této učebny. Laboratoř byla vybavena pohledným nábytkem, novou tabulí s metalokeramickým povrchem.

Staré laboratorní stoly jsme nahradili šesti novými laboratorními stoly zhotovenými podle našeho návrhu. Naši stávající digestoř jsme opatřili výkonným ventilátorem abychom zde mohli provádět pokusy při kterých vznikají škodlivé plyny a přitom nedošlo k ohrožení zdraví studentů.

Zásuvky stolů jsou navrženy tak, aby se do nich mohlo umístit co nejvíce pomůcek pro praktickou část výuky.