CH – Učebnice

1. ročník

Povinná literatura

 • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl. Nakladatelství Olomouc
 • Blažek, Melichar: Přehled chemického názvosloví
 • Mareček, Honza: Chemie v příkladech obecná a anorganická

Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1. díl.

Doporučená literatura

 • Čtrnáctová, Vaňková: Znáte obecnou chemii? Prospektrum 1994
 • Čtrnáctová, Vaňková: Znáte anorganickou chemii? Prospektrum 1996
 • Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce I.

2. ročník

 • Povinná

 • Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl
 • Mareček, Honza: Názvosloví organických sloučenin

Mareček, Honza Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl

Doporučená

 • Dundr, Klímová: Znáte organickou chemii?, Prospektrum 1998
 • Kotlík, Růžičková: Chemie v kostce II.