CH – Nižší gymnázium

Chemie se vyučuje podle ŠVP. Tercie a kvarty mají chemii 2 hodiny týdně.

Studenti zde získají základní znalosti z anorganické i organické chemie. V rekonstruované laboratoři chemie se seznámí s laboratorní technikou a některými laboratorními postupy.

Studenti tercie i kvarty vypracují zadané projekty zaměřené na problémy životního prostředí. Mohou zde využít svých znalostí z informatiky, zeměpisu a biologie.

Chemii na nižším stupni víceletého cyklu vyučuje Mgr. Zuzana Ševčíková.