ZE – Vyučující

  Jméno Telefon Mgr. Renata Máslová 517 326 774 Mgr. Mária Balátová 517 307 022 Mgr. Marta Bednářová 517 307 033 Mgr. Lenka Jančiová 517 307 033 Mgr. Ivana Kubartová 517 326 780 Mgr. Petr Kudlička 517 326 777 Mgr. Lucie Orálková 517 326 780 Mgr. Ivana Voženílková 517 307 031 Mgr. Renata Zourková 517 326 785

ZE – učebnice

1. prima Studenti dostávají vypůjčené učebnice ze školy. Jedná se o ucelenou řadu: Zeměpis – vydavatelství Prodos 2. sekunda Studenti dostávají vypůjčené učebnice ze školy. Jedná se o ucelenou řadu: Zeměpis – vydavatelství Prodos Atlas světa – Kartografie Praha 3. tercie Studenti dostávají vypůjčené učebnice ze školy. Jedná se o ucelenou řadu: Zeměpis – vydavatelství Prodos 4. kvarta Studenti dostávají vypůjčené učebnice ze školy. Jedná se o ucelenou řadu: Zeměpis – vydavatelství Prodos Atlas ČR – kartografie Praha 1. ročník a kvinta Příroda a lidé Země (učebnice zeměpisu pro střední školy) – Česká geografická společnost Regionální zeměpis světadílů – Česká geografická společnost Školní atlas světa – Kartografie Praha 2. ročník a sexta Regionální zeměpis světadílů – Česká geografická společnost Školní atlas světa – Kartografie Praha Školní atlas České republiky – Kartografie Praha (starší vydání nebo nový)   3. ročník a septima – seminář Školní atlas světa – Kartografie Praha Regionální zeměpis světadílů   4. ročník a oktáva – seminář Školní atlas světa – Kartografie Praha Školní atlas České republiky – Kartografie Praha (starší vydání nebo nový)    

Vytvoř vlastní Vyškov

Na programu výuky zeměpisu třetích ročníků je momentálně samotné město Vyškov a studenti si tentokrát mohli na vlastní kůži vyzkoušet práci kartografů. Vytvářeli totiž s pomocí geografického informačního systému a programu ArcMap své vlastní mapy zachycující jednak vývoj osidlení a jednak funkční rozdělení našeho města. Jejich úkolem bylo nejprve danou problematiku nastudovat s pomocí běžně dostupných map a dalších zdrojů a následně v programu vytvořit vlastní mapu, v níž rozdělili město Vyškov do polygonů dle zaměření oblasti či období vzniku. Výsledky své práce poté zpracovali do komplexního textu, v němž popsali průběh osidlení města a význam funkčního rozdělení sídel a jejich struktury, což dokládali právě svými mapami. Práce se setkala s pozitivními ohlasy studentů. Jistě se tak nejedná o poslední hodinu věnovanou podobně inovativní výuce na naší škole. Veronika Tupá, 7.MB

Zeměpisná olympiáda

Z krajského kola Zeměpisné olympiády, která se konala na Masarykově univerzitě v Brně jsme si přivezli krásné 3. místo v nejmladší kategorii A. Zasloužil se o něj Ondřej Formánek z primy A. Další náš student, který postoupil z okresního kola do kraje, byl v kategorii B Ondřej Jakub Chromý, který obsadil 8. místo. V kategorii D (střední školy) vyhrál okresní kolo  Martin Orság, ale ve stejném termínu jako krajské kolo zeměpisné olympiády probíhalo celostátní kolo Astronomické olympiády, kterému Martin dal přednost a získal krásné 2. místo. Do krajského kola jel jako náhradník Vojtěch Šišma, který skončil v kraji na 13. místě. Všem děkujeme za reprezentaci školy. Pokud si chcete prověřit své znalosti ze zeměpisu, můžete si jednotlivé testy projít na stránkách zeměpisné olympiády http://www.zemepisnaolympiada.cz/rocnik-2016.phtml

Zeměpisné praktikum 2016 – Nahlédnutí pod čepec naší přírody

S naší třídou (4.KA) jsme na pět dní navštívili skautskou základnu Kaprálův mlýn u Ochozu u Brna. Byl pro nás připravený naučný zeměpisný program s mnohými aktivitami a projekty. Rozhodla jsem se, že vás tímto pobytem provedu. 1. den Brzy ráno jsme přijeli na místo. Šli jsme se ubytovat a pak nás skauti provedli celou budovou. Seznámili nás s ekologickými vychytávkami, díky kterým se nejen chrání životní prostředí, ale také se ušetří mnoho peněz. Hned první den pro nás měli nachystaný program. Byli jsme rozděleni na skupiny, přidělili nám určitou trasu a pomocí GPS v tabletu jsme po ní šli a po cestě plnili úkoly. Měli jsme fotit různé typy lesů, najít místní rostliny nebo například sepsat to, co se nesmí dělat v jeskyních. Seznámili jsme se nejen s prostředím, ve kterém budeme celých pět dní, ale také jsme se dozvěděli něco nového o okolí mlýna. To, co jsme se dozvěděli, jsme pak prezentovali před třídou. Kdo chtěl, mohl jít večer pozorovat netopýry.  Už hned první den byl velmi zajímavý. 2. den Druhý den nám přidělili do skupin témata, která jsme měli zpracovávat na plakáty. Vyrazili jsme tedy na celodenní výlet Moravským krasem a v průběhu se snažili sehnat co Read more

Víte, jak chutná kumys?

Odpověď na tuto otázku a mnoho dalších zajímavostí jste se mohli dovědět, pokud jste v pondělí 22. února 2016 navštívili další z přednášek pořádaných Centrem dalšího vzdělávání při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov. Mgr. Petr Kudlička nám v poutavém vyprávění, nazvaném Kyrgyzstán – země Nebeských hor, přiblížil své zážitky ze čtrnáctidenního putování po severní části této hornaté země. Své postřehy doprovázel řadou unikátních fotografií zachycujících život místních obyvatel i majestátní přírodu v okolí jezer Ysyk-Köl a Song-Köl. Mgr. Iva Mandelíková

My v médiích, média v nás

V úterý 15. prosince 2015 nám paní učitelka Máslová přichystala neobvyklou, ale zajímavou a přínosnou hodinu bloku Politické geografie. Pozvala k nám totiž bývalou studentku gymnázia, kterou všichni známe především z České televize, Lucii Rosí (někteří ji spíše poznáváme pod příjmením Komňacká). Absolventka vyškovského gymnázia a Univerzity Karlovy v oboru žurnalistika a mediální studia studentům představila svůj obor – novinařinu a redaktořinu. Na začátku hodiny se zabývala přijímačkami a uvedla některé své zážitky z doby, kdy právě ona byla v našich letech a připravovala se na vysokou školu. Nemohla opomenout, jak poměrně náročné ji čekaly zkoušky, díky kterým se topila dny, ne-li měsíce v encyklopediích. Její výklad pokračoval fakty a zajímavostmi o dnešních médiích. Dokázali jsme si díky tomu živě představit, jak novináři a média celkově dokážou hýbat smysly a vůbec myšlením lidí. Příklad uvedla na iráckém prostředí, které si jistě všichni v obraze představíme jako místo plné písku s lidmi v turbanech. Těmito typickými obrázky z televize v nás novináři posilňují tuto představu. Neukazují nám, jak Lucka zmínila, moderní domy, hotely. Nejspíš tou nejzábavnější částí dvouhodinovky byla hra. Po skupinkách jsme se vžili do určených rolí. Tématem byla stavba lomu blízko obce. Úkol zněl jasně – nalákat Lucku jako reportérku na svou roli člověka, aby zrovna na něm postavila reportáž. Read more

Eurorébus 2015

Dne 16. června 2015 se v Praze konalo celostátní kolo soutěže Eurorébus. Naši školu reprezentovali z KB Tereza Jedličková, Luboš Bartík a Pavel Kinc. Z 55 soutěžních týmů z celé republiky se umístili na krásném 5. místě a pro školu vyhráli roční předplatné časopisu Dnešní svět. V soutěži jednotlivců z prvního místa v kraji postoupil do celostátního finalé Luboš Bartík a umístil se na krásném 15. místě. Gratulujeme!

Gisáček 2015

Gisáčkem 2015 je Jaroslav Horáček z Q.B, který vyhrál i loňský ročník a potvrdil svoje znalosti a dovednosti v oblasti geoinformačních technologií. K soutěži letos přivedl i svoji spolužačku Veroniku Tupou, která skončila na druhém místě. Oba získali hodnotné ceny. Soutěž organizuje Ostravská univerzita.

Pozorování zatmění Slunce

V pátek 20. března 2015 jsme mohli pozorovat zatmění Slunce, které bylo největší v České republice viditelné mezi lety 2011 a 2026. Až do června roku 2021 se jednalo o poslední zatmění, které z našeho území spatříme. Krátce před 11. hodinou dopolední zakryl Měsíc okolo 73 procent slunečního disku. Naši studenti sledovali jev před školou, popř. z oken školy. Pro vybrané třídy připravili učitelé fyziky a zeměpisu přednášku o zatmění včetně živého přenosu úplného zatmění ze souostroví Špicberky.

Postup do celostátního kola Zeměpisné olympiády

V letošním krajském kole Zeměpisné olympiády se naši studenti opět umístili na předních místech ve třech kategoriích.

Šimon Pavlas v kategorii středních škol zvítězil a stejně jako loni postoupil z prvního místa do celostátního finále, které se bude konat v Praze dne 13. – 14. 4. 2015.

Luboš Bartík v kategorii C skončil na krásném 5. místě a Tomáš Formánek v kategorii A na 6. místě.

Naši zeměpisci opět uspěli

V úterý 17. 2. 2015 proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii A se zúčastnilo 19 žáků. Postup do krajského kola si prvním místem zajistil Tomáš Formánek z PA. Na krásném čtvrtém místě se umístil Karel Josef Čáp z PA. V kategorii B se na čtvrtém místě umístila Tereza Mazlová a na 9. místě Natálie Taušová ze SA.

Ve středu 18. 2. nás v kategorii C skvělým umístěním reprezentoval Luboš Bartík z KB, který zvítězil v okresním kole již po třetí v řadě a postupuje do krajského kola a Tomáš Florus z KA, který skončil na 5. místě. V kategorii D se na druhém místě umístil Šimon Pavlas z MB, na třetím místě Petr Vičar z XB, na čtvrtém místě Martin Orság z QB, páté místo patří Veronice Tupé z QB, 6. místo Věrce Nohejlové z 3. B a na 8. místě se umístila Pavlína Čtvrtníčková z 3. B.