Zeměpisné praktikum 2016 – Nahlédnutí pod čepec naší přírody

S naší třídou (4.KA) jsme na pět dní navštívili skautskou základnu Kaprálův mlýn u Ochozu u Brna. Byl pro nás připravený naučný zeměpisný program s mnohými aktivitami a projekty. Rozhodla jsem se, že vás tímto pobytem provedu.

1. den

Brzy ráno jsme přijeli na místo. Šli jsme se ubytovat a pak nás skauti provedli celou budovou. Seznámili nás s ekologickými vychytávkami, díky kterým se nejen chrání životní prostředí, ale také se ušetří mnoho peněz.
Hned první den pro nás měli nachystaný program. Byli jsme rozděleni na skupiny, přidělili nám určitou trasu a pomocí GPS v tabletu jsme po ní šli a po cestě plnili úkoly. Měli jsme fotit různé typy lesů, najít místní rostliny nebo například sepsat to, co se nesmí dělat v jeskyních. Seznámili jsme se nejen s prostředím, ve kterém budeme celých pět dní, ale také jsme se dozvěděli něco nového o okolí mlýna. To, co jsme se dozvěděli, jsme pak prezentovali před třídou. Kdo chtěl, mohl jít večer pozorovat netopýry. 
Už hned první den byl velmi zajímavý.
2. den
Druhý den nám přidělili do skupin témata, která jsme měli zpracovávat na plakáty. Vyrazili jsme tedy na celodenní výlet Moravským krasem a v průběhu se snažili sehnat co nejvíce informací k zadanému tématu. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst, podívali jsme se do jeskyní a dokonce jsme měli možnost jimi i prolézt. Cestou nám průvodci ukazovali rostliny, které tady rostou. Viděli jsme jaterník podléšku, sasanku hajní a další krásné místní kytky a trávy. Nové informace jsme získali o zdejší historii, ale i o minerálech, které se v této oblasti vyskytují. Celý výlet jsme zakončili na Býčí skále. Výlet se nám moc líbil, i přes to, že nás strašili, jak bude velmi náročný.
3. den
Ve středu jsme měli vyhrazený čas pro vypracování projektu, na který jsme sbírali informace předešlý den. Naše skupina zpracovávala téma o historii a od ostatních jsme se dozvěděli souhrn toho, co jsme v úterý viděli za rostliny, minerály a nebo kolik měří teplota vody a celkově vše o říční síti Moravského krasu. Večer jsme měli volný program a hráli jsme jak deskové, tak pohybové hry. 
4. den
Tři dny utekly jako voda a čtvrtý den jsme dostali další projekt, který jsme zvládli i přes o trochu horší počasí než v předešlých dnech. Opět jsme byli rozděleni do skupinek, ale tentokrát jsme měřili a zkoumali. Tento den jsem si velmi užila a musím říct, že jsme se i mnohé naučila. Některé skupinky měly naměřeno za chvíli, některým to trvalo déle. Po získání dat jsme naměřené hodnoty dali dohromady a nakonec vytvořili prezentaci, kterou jsme před třídou přednášeli. Večer nás překvapili programem, který nikdo nečekal. Byla to večerní hra, něco jako “Jak  najít sám sebe“. A i když nám nepřálo počasí, hra neztratila svoji atmosféru.
5. den
Než jsme se nadáli, už tu byl poslední den, který byl pojatý odpočinkověji. Navštívili jsme zdejší  jeskyni, kde jsme hledali netopýry. Spočítali jsme několik netopýrů a užili jsme si možnosti navštívit jinak veřejnosti nepřístupnou jeskyni. Byla velká a krásná a odtud jsme si také odnesli úžasný zážitek. Potom, abychom také přispěli rukou k dílu, jsme pomohli uklidit a vyčistit jeskyně a posbírat odpadky v jejich okolí. Tento pobyt se nám všem moc líbil. Skauti, kteří nám vytvářeli program, byli milí a velmi ochotní. Celé toto místo je kouzelné a okolí Kaprálova mlýna bylo velmi krásné. Jak ubytování, tak i jídlo bylo velice dobré. Všichni jsme se víc spřátelili. A dovolím si za celou třídu říct, že bychom Kaprálův mlýn rádi navštívili znovu.
Současně bych chtěla poděkovat komunitní nadaci Tři brány za finanční podporu zeměpisného praktika.
 
Denisa Machalová, 4.KA