Mobilita Erasmus + Za ruštinou do Rigy

Za ruštinou se do Rigy (hlavního města Lotyšska) vydala v srpnu 2016 Mgr. Zlatka Zbořilová.  Zúčastnila se zde kombinovaného jazykového a metodického kurzu pro učitele ruského jazyka. Kurz probíhal na jazykové škole Durbe Russian Language Academy. Mobilita byla financována z programu Evropské unie Erasmus+.

Jazykový kurz byl zaměřen především na rozvoj jazykových dovedností na pokročilé úrovni, metodický kurz byl určen pro učitele ruského jazyka 2. stupně ZŠ a středních škol. Zahrnoval všechna důležitá témata metodiky výuky RJ a také aktuální informace o možnostech využití moderních technologií, praktické úkoly a obsahoval i aktivity na osvěžení jazykových znalostí a dovedností.

DURBE Russian Language Academy má dvacetiletou tradici výuky a poskytuje akreditované kurzy ruštiny v Lotyšsku. Jazyková škola je členem významných mezinárodních organizací FIYTO, ALTO a EAQUALS, které garantují kvalitu kurzů a veškerých služeb poskytovaných jazykovou školou. Na této škole se učí studenti z mnoha zemí celého světa, např. z Velké Británie, Francie, USA, Japonska. Kromě výuky ruského jazyka se konají i kurzy pro učitele RJ.

Získání nových poznatků a materiálů z oblasti metodiky, osvěžení jazykových znalostí a dovedností, práce v mezinárodní skupině učitelů, možnost nejen komunikovat, ale také se dozvědět zajímavé informace z oblasti výuky v jiných zemích, ubytování v hostitelské rodině a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života rodiny a další neformální komunikace, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem – to vše tato mobilita umožnila.

Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a o získané materiály se budou sdíleny v rámci předmětové komise RJ.

Mgr. Zlatka Zbořilová

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.