Naše absolventka o egyptologii

19. října 2018 proběhly na naší škole velmi poutavé přednášky naší absolventky Mgr. Dany Bělohoubkové o egyptologii a archeologických vykopávkách v Abusíru (Egypt). Mgr. Bělohoubková působí jako doktorandka na Českém egyptologickém ústavu FF UK. Od roku 2015 je také stálou členkou archeologické expedice v Abusíru. Pro Read More …

DĚ – Vyučující

  Jméno Telefon Mgr. Eva Poláčková 517 326 772 Mgr. Renáta Holubová 517 326 722 Mgr. Iveta Höferová 517 326 786 Mgr. Jana Kolčářová 517 307 024 Mgr. Denisa Lukačková 517 326 772 Mgr. Renata Máslová 517 326 774 PhDr. Read More …

Cesta do Prahy a zase zpátky

V úterý dne 15. 9. 2015 se naše třída septima A vypravila časně ráno na vyškovské vlakové nádraží, kde měla začít naše literárně-historická exkurze do Prahy. Exkurze byla velmi poučná a zajímavá a každý si z ní přivezl spoustu zážitků. Na naše hlavní město a jeho historii můžeme být právem hrdi, i když se pomalu mění v ráj cizinců, prodejců suvenýrů a upomínkových předmětů.

Výlet do pravěku

11. února se žáci primy A vydali do vyškovského muzea. Navázali na učivo dějepisu a výtvarné výchovy a na vlastní kůži si vyzkoušeli, co obnášel život v pravěku. Učili se drtit obilí pomocí dvou kamenů, získat barvivo, vyrobit jednoduchou nádobu z hlíny, zpracovat ovčí vlnu nebo tkát.