Naše absolventka o egyptologii

19. října 2018 proběhly na naší škole velmi poutavé přednášky naší absolventky Mgr. Dany Bělohoubkové o egyptologii a archeologických vykopávkách v Abusíru (Egypt). Mgr. Bělohoubková působí jako doktorandka na Českém egyptologickém ústavu FF UK. Od roku 2015 je také stálou členkou archeologické expedice v Abusíru. Pro Read More …

Cesta do Prahy a zase zpátky

V úterý dne 15. 9. 2015 se naše třída septima A vypravila časně ráno na vyškovské vlakové nádraží, kde měla začít naše literárně-historická exkurze do Prahy. Exkurze byla velmi poučná a zajímavá a každý si z ní přivezl spoustu zážitků. Na naše hlavní město a jeho historii můžeme být právem hrdi, i když se pomalu mění v ráj cizinců, prodejců suvenýrů a upomínkových předmětů.

Výlet do pravěku

11. února se žáci primy A vydali do vyškovského muzea. Navázali na učivo dějepisu a výtvarné výchovy a na vlastní kůži si vyzkoušeli, co obnášel život v pravěku. Učili se drtit obilí pomocí dvou kamenů, získat barvivo, vyrobit jednoduchou nádobu z hlíny, zpracovat ovčí vlnu nebo tkát.

Příběhy bezpráví na naší škole

I naše škola se zapojila do projektu společnosti Člověk v tísni Příběhy bezpráví – filmy o československých dějinách do škol. Studenti 1.B, QB a 2.A zhlédli film Deset bodů o studentské okupační stávce 3 měsíce po invazi okupačních sovětských vojsk v r. 1968. Následovala beseda s paní Pytlíčkovou, jednou ze zakladatelek sdružení Dcery politických vězňů.