České korunovační klenoty na dosah

České korunovační klenoty na dosah. Tak zní název výstavy v Muzeu Vyškovska, kterou jsme v rámci výuky semináře z dějepisu pro 3. ročník navštívili. Viděli jsme nejen repliku korunovačních klenotů, ale výstava nás seznámila i s reáliemi doby Karla IV. K vidění byly rovněž artefakty z hradu Melice u Pustiměře, ve středověku významného správního centra v našem regionu. Na závěr jsme si prakticky vyzkoušeli interaktivní pojetí výstavy, které je moderním trendem v muzeologii.