Výlet do pravěku

11. února se žáci primy A vydali do vyškovského muzea. Navázali na učivo dějepisu a výtvarné výchovy a na vlastní kůži si vyzkoušeli, co obnášel život v pravěku. Učili se drtit obilí pomocí dvou kamenů, získat barvivo, vyrobit jednoduchou nádobu z hlíny, zpracovat ovčí vlnu nebo tkát.

Dvě hodiny utekly jako voda. Děti si užily spoustu legrace i tvůrčího nadšení a příjemným způsobem si zopakovaly, co se o životě v pravěku naučily ve školních lavicích.

 

Na fotky se podívejte na adrese: http://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/prima-v-praveku