Slavkovské memento 2018

V kvartě víceletého gymnázia při probírání 2. světové války, tématu holocaustu jsme se seznámili s nacistickou čítankou antisemitismu od Julia Streichera – Giftpilz. Toto seznámení se s protižidovskou propagandou zaměřenou už na děti školního věku nám pomohlo pochopit to, proč se nacisté chovali k židům tak, jak se chovali. Když jsme potom došli v probírání k Postupimské konferenci, zamýšleli jsme se nad tím, jak by se dalo naplnit tehdejší předsevzetí denacifikace. Jak zajistit, že dosavadní zfanatizovaní nacisté a antisemité přijmou demokratické hodnoty. Došli jsme k tomu, že by bylo třeba úplně stejně začít s antipropagandou u dětí. Pokusili jsme se vytvořit nástin podobné, avšak obrácené učebnice. Možná někdy působí stejně vykonstruovaně jako její vzor, Streicherova Jedovatá houba. Taky by se mohla jmenovat třeba Dobrá houba. Ale pomohla dětem zamyslet se nad našimi hodnotami, nad složitostí denacifikace a odstraňování vžitých stereotypů v uvažování lidí, a to nejen nacistů za 2. světové války. A hlavně v dnešní době je nejvýše aktuální zamýšlet se nad obhajobou toho, co je zdánlivě samozřejmé.

Mgr. Lukáš Tvrďoch

Nad „Mementem“ převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek, starosta města Slavkova u Brna Michal Boudný a velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově brigádní generál Ing. Josef Kopecký, MSc. Již několik let spolupracujeme s generálním konzulátem Ruské federace v Brně a Československou obcí legionářskou v Brně 2.