Jazykové učebny

Budova gymnázia Studium jazyků na naší škole probíhá formou povinných nebo povinně volitelných předmětů. Studenti si mohou vybrat z šesti cizích jazyků – angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a latiny. Jazyková učebna vytváří přirozené a pro studenty motivující prostředí. Stabilní uspořádání Read More …

FJ – Vyučující

(Předmětová komise románských jazyků)   Jméno Telefon Mgr. Alena Klimešová 517 307 025 Mgr. Jana Machová 517 326 772  

FJ – Vyšší gymnázium

Francouzský jazyk je jedním z jazyků, které naše škola nabízí v rámci předmětu další cizí jazyk. Předmět má v každém ročníku časovou dotaci tři hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách dělených na skupiny. Na předmět navazuje volitelný předmět Konverzace ve francouzském jazyce. Z druhého cizího jazyka lze skládat maturitní zkoušku.

FJ – Učebnice

  Malgorzata PIOTROWSKA-SKRZYPEK, Mieczyslaw GAJOŠ, Marlena DECKERT:

FJ – Nižší gymnázium

10 důvodů proč se učit francouzsky

1. Jazyk, kterým se mluví po celém světě

Francouzsky mluví více než 200 miliónů lidí na pěti kontinentech. Frankofonie spojuje 68 států a vlád. Francouzština je po angličtině nejvíce vyučovaný jazyk a také devátý nejpoužívanější jazyk na světě. Společně s angličtinou je to také jediný jazyk, kterému je možné se učit ve všech zemích světa. Francie má největší síť kulturních institucí v zahraničí.