Jazykové učebny

Budova gymnázia

Studium jazyků na naší škole probíhá formou povinných nebo povinně volitelných předmětů. Studenti si mohou vybrat z šesti cizích jazyků – angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a latiny.

Jazyková učebna vytváří přirozené a pro studenty motivující prostředí. Stabilní uspořádání lavic do tvaru písmene „U“ odstraňuje často opomíjené bariéry v nenucené komunikaci mezi studenty a vyučujícím. 6kanálové i sluchátkové ozvučení umožňuje kvalitnější nácvik poslechových dovedností gymnazistů. Zajišťuje též neustálou kontrolu práce studentů a zpětnou vazbu mezi pedagogem a žáky. Filmová projekce pomocí DVD přehrávače a dataprojektoru poskytuje možnost snadného fázování nahrávek a volby filmových titulků.

Jazyková učebna umožňuje celkové zlepšení jazykových dovedností studentů, rozšíření možností práce s poslechovými aktivitami a kvalitnější využití poslechových materiálů spojených audiovizuální technikou.