Úspěch studentů gymnázia v celostátním finále CanSat

Soutěž CANSAT pořádá Evropská kosmická agentura ESA (obdoba americké NASA) s cílem podpořit přírodovědné a technické vzdělání. Náš tým GykovySat, který tvořili žáci Vojtěch Drábek z 8.OA, Tomáš Formánek, Vladimír Dostál a Karel Josef Čáp z 5.QA, Pavel Oujeský a David Krčmář z 2.A, se orientoval na měření koncentrace škodlivých látek v ovzduší. Kromě satelitu vytvořil vlastní webové stránky a propagoval se na sociálních sítích. Za úspěch jsme považovali již postup ze semifinále, protože jsme byli nováčci mezi většinou týmů se zkušenostmi z minulých ročníků (umístili jsme se 7. ze 14 týmů). Ve finále GykovySat obsadil bronzovou příčku, přestože tam jel s ambicemi sbírat zkušenosti. V oblasti propagace byl dokonce nejlepší – vyhrál hlasování na sociálních sítích.

Fenomenální úspěch Martina Orsága!

Martin Orság, student vyškovského gymnázia, je členem družstva, které bude reprezentovat ČR na Mezinárodní fyzikální olympiádě! Ještě žádný student naší školy nedosáhl takového úspěchu! Martin je velmi úspěšný reprezentant naší země v Mezinárodní astronomické olympiádě. Byl už na třech ročnících a získal pro ČR několik medailí. Ovšem fyzikální olympiáda je jedna z nejtěžších soutěží vůbec. Nestačí dobře znát jednu oblast fyziky, musíte umět všechno. Nestačí jen dobře počítat příklady, musíte také perfektně ovládat měřicí techniku. Nestačí jen umět správně měřit různé fyzikální veličiny, musíte umět naměřené hodnoty zpracovat a správně interpretovat. Připravit se na takovou soutěž trvá roky. Martin každoročně vyhrával krajská kola fyzikální olympiády. Celostátní kolo mají jen maturitní ročníky. Letos vyhrál krajské kolo opět, když v Brně získal 40 bodů z možných 40. Byl jedním z vítězů celostátního kola FO, které se konalo 27. 2. – 2. 3. 2018 v Jablonci nad Nisou, a postoupil do kvalifikace na účast v reprezentačním družstvu ČR pro Mezinárodní FO. Kvalifikace proběhla od 12. do 14. dubna v Hradci Králové. Martin znovu zabojoval, obsadil druhé místo a stal se členem družstva, které pojede do Lisabonu v Portugalsku, aby ve dnech 21. – 29. 7. 2018 reprezentovalo svoji vlast v prestižní soutěži. Zatímco Read more

Úspěch ve Fyziklání 2018

V pátek 16. 2. 2018 se v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze konal již 12. ročník týmové soutěže FYKOSí Fyziklání. V rámci naší kategorie se spolu utkalo 45 týmů z České i Slovenské republiky. Naši školu reprezentoval tým ve složení Martin Orság (OB), Pavel Kinc (MB), Luboš Bartík (MB), Vojtěch Drábek (MA) a Pavel Oujeský (1. A). Letošní ročník lze jednoznačně považovat za vydařený, neboť náš tým v rámci celkového hodnocení českých i slovenských týmů obsadil krásné 4. místo, v rámci České republiky pak dokonce 3. místo. Den před soutěží jsme se mohli účastnit exkurzí v prostorách MFF UK. Měli jsme možnost zhlédnout poutavé experimenty stejně jako teoretické výpočty zabývající se hodnotou informací z fyzikálního hlediska. Samotná soutěž probíhala od 10:20 do 13:20. Před začátkem soutěže dostane každý tým zapečetěnou obálku s prvními sedmi úlohami, kterou smí odpečetit až na pokyn organizátorů. Jakmile tým některou z prvních sedmi úloh vyřeší, odnese ji k hodnotitelům. Je-li úloha vyřešená správně, týmu jsou přiděleny body a další úloha. Vyřešil-li tým úlohu na první pokus, získá za ni 5 bodů. Pokud ji vyřešil napodruhé, obdrží 3 body. Třetí pokus pak znamená zisk 2 bodů. Čtyři či více pokusů se pak rovnají jednomu bodu. Aby tým získal k řešení novou úlohu, musí vyřešit jednu ze Read more

Vítězství na Fyzikálním Náboji 2017

V pátek 20. 10. 2017 proběhl již dvacátý ročník soutěže Fyzikální Náboj. Jedná se o soutěž pětičlenných týmů. Naši školu reprezentovali tito studenti: Martin Orság (OB), Vojtěch Zabloudil (OA), Vojtěch Drábek (MA), Luboš Bartík (MB) a Pavel Kinc (MB). Letošní ročník se naší škole vydařil. V České republice se konal Fyzikální Náboj na dvou místech. V Praze a v Ostravě. Náš tým v Ostravě zvítězil, v rámci celé České republiky skončil mezi 32 týmy na 9. místě. V mezinárodním měřítku jsme pak mezi 115 týmy obsadili 31. místo. Každý tým dostane na začátku k řešení 8 fyzikálních úloh. Jakmile některou z úloh vyřeší, odnese ji k hodnotitelům, kteří zkontrolují správnost řešení. Za správně vyřešenou úlohu dostane tým k řešení úlohu další a je mu připsán bod. Náročnost úloh se postupně zvyšuje. A takto se postupuje až do uplynutí časového limitu, který je nastaven na dvě hodiny. Na konci se body sečtou a vítězí tým s nejvyšším počtem bodů. V případě shodného počtu bodů rozhoduje obtížnost úloh, za které tým body získal. Fyzikální Náboj je soutěží mezinárodní, každoročně probíhá tato soutěž paralelně v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. V průběhu soutěže mohou řešitelé sledovat výsledky svých kolegů jak Read more

Fyzika všemi smysly

V pondělí 19. prosince jsme se my, studenti druhých ročníků, sext a semináře fyziky, zúčastnili přednášky Fyzika všemi smysly. Mile nás přivítali studenti Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Na jejich stránkách se můžete dočíst o této přednášce jako o „show“. A je tomu skutečně tak. Více než mluvili, nám ukazovali spoustu zajímavých experimentů doprovázených inteligentním fyzikálním humorem. Mohli jsme tedy skutečně vidět, slyšet, cítit, dokonce ochutnat a vdechnout fyziku. V hlavě nám nejvíce utkvělo hraní na trubky, levitace nebo měření síly stisku. Při všech pokusech jsme mohli asistovat a všechny nám byly vysvětleny. Z přednášky jsme si odnesli spoustu nových informací získaných zábavnou formou. Prožili jsme fyziku všemi smysly.

Martin získal Cenu Jana Hona

Ve středu 16. listopadu 2016 byly v obřadní síni vyškovské radnice slavnostně předány Ceny Jana Hona. Projekt Komunitní nadace Tři brány finančně podporovaný městem Vyškovem oceňuje výjimečné osobnosti ve věku 15 až 25 let, které svými dovednostmi nebo nezištnou pomocí či prací pro ostatní mohou být vzorem pro mladé lidi. O laureátech  rozhodují svým hlasováním členové správní a dozorčí rady Komunitní nadace Tři brány. V letošním 12. ročníku Cenu Jana Hona převzal Martin Orság, student 7. MB. Martin Orság je úspěšný v přírodovědných, hlavně fyzikálních a matematických soutěžích. Ve školním roce 2015/16 postoupil na Mezinárodní astronomickou olympiádu v Bulharsku, kde úspěšně reprezentoval ČR a naši školu. V silné mezinárodní konkurenci vybojoval bronzovou medaili a byl vyhlášen nejlepším pozorovatelem olympiády. Mezi jeho výrazné úspěchy patří 1. místo v ústředním kole Bobříka informatiky, 3. místo v ústředním kole soutěže Přírodovědný klokan, 12. místo v ústředním kole Matematický klokan, 13. místo v ústředním kole Logické olympiády a 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády. Účastnil se i týmových soutěží, kde svými znalostmi přispěl k vynikajícímu umístění družstva, a to k 1. místu FYKOSi fyziklání a k 6. místu v ústředním kole soutěže Náboj – kategorie Junior. Ve spolupráci s MU Brno zahájil v tomto školním roce práci SOČ na téma Sorpce a desorpce radionuklidů. Martinovi upřímně blahopřejeme.

Astronomické Déjà vu aneb Martin Orság to znovu dokázal!

Student septimy B vyškovského gymnázia Martin Orság bude reprezentovat naši vlast na mezinárodní astronomické olympiádě v Bulharsku. Pozorný čtenář si teď asi řekne: „ To už tu bylo, to jsem četl!“ A bude mít pravdu. Je to tři roky, kdy jsem psala o nadějném mladém astronomovi, který nás reprezentoval na mezinárodní astronomické olympiádě v Litvě. Martin znovu dokázal, že umí. Vyhrál krajské kolo, postoupil do celostátního kola astronomické olympiády, v něm vybojoval 2. místo a byl znovu vybrán na týdenní soustředění astronomické reprezentace. Absolvoval zde mnoho testů, zkoušek a měření. Získal nejvíc bodů ze všech účastníků soustředění, zvítězil a kvalifikoval se přímo na mezinárodní astronomickou olympiádu. Nemyslete si, že Martina zajímá jen obloha. Vyhrál také krajské kolo fyzikální olympiády v Brně ( škoda, že v jeho kategorii není celostátní kolo ). Byl tahounem družstva, které letos v Praze vybojovalo 2. místo v mezinárodní soutěži FYKOSí fyziklání, obsadil 1. místo v republice v soutěži Přírodovědný klokan, byl vůdčí osobností družstva, které získalo 6. místo v celostátní matematické soutěži Náboj 2016 atd. Bronzová medaile, kterou si Martin dovezl v roce 2013 z Litvy, je zatím jeho největším úspěchem. Budeme mu všichni držet palce, aby v Bulharsku nastalo přinejmenším další astronomické Déjà vu.   Za předmětovou komisi fyziky Mgr. Milana Alánová