Vítězství na Fyzikálním Náboji 2017

V pátek 20. 10. 2017 proběhl již dvacátý ročník soutěže Fyzikální Náboj. Jedná se o soutěž pětičlenných týmů. Naši školu reprezentovali tito studenti: Martin Orság (OB), Vojtěch Zabloudil (OA), Vojtěch Drábek (MA), Luboš Bartík (MB) a Pavel Kinc (MB). Letošní ročník se naší škole vydařil. V České republice se konal Fyzikální Náboj na dvou místech. V Praze a v Ostravě. Náš tým v Ostravě zvítězil, v rámci celé České republiky skončil mezi 32 týmy na 9. místě. V mezinárodním měřítku jsme pak mezi 115 týmy obsadili 31. místo.

Každý tým dostane na začátku k řešení 8 fyzikálních úloh. Jakmile některou z úloh vyřeší, odnese ji k hodnotitelům, kteří zkontrolují správnost řešení. Za správně vyřešenou úlohu dostane tým k řešení úlohu další a je mu připsán bod. Náročnost úloh se postupně zvyšuje. A takto se postupuje až do uplynutí časového limitu, který je nastaven na dvě hodiny. Na konci se body sečtou a vítězí tým s nejvyšším počtem bodů. V případě shodného počtu bodů rozhoduje obtížnost úloh, za které tým body získal.

Fyzikální Náboj je soutěží mezinárodní, každoročně probíhá tato soutěž paralelně v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. V průběhu soutěže mohou řešitelé sledovat výsledky svých kolegů jak z Česka, tak i ze zahraničí, neboť je jim v reálném čase promítána tabulka s počtem vyřešených úloh jednotlivých týmů.

Fyzikální Náboj je příležitostí naučit se pracovat v týmu. Když se kupříkladu někomu z týmu nedaří vyřešit nějakou konkrétní úlohu, může zkusit dát hlavy dohromady s někým v rámci svého týmu, popřípadě může předat úlohu dál, aby u ní zkusil své štěstí někdo jiný. Když se následně podaří ke správnému řešení dojít spoluprací několika lidí, je výsledná radost několikanásobná.
Studenty, jež se účastní soutěží, jako je právě Náboj, obvykle sdružuje také jejich zájem o fyziku mimo rámec školních osnov, a tedy je důležité, aby je tyto soutěže v prvé řadě bavily. O tom, že u Náboje se to bezpochyby povedlo, svědčí asi nejlépe fakt, že soutěž pro nás neskončila pomyslným zvonkem, oznamujícím konec vymezeného času, ale že i po cestě vlakem domů pokračovala mezi námi živá diskuze ohledně některých obzvláště důmyslně stavěných a poutavých příkladů. Věřím, že zase za rok postaví naše škola opět konkurence schopný tým a vyšle jej bojovat na Fyzikální Náboj 2018.

Vojtěch Drábek, MA

Více informací na stránkách Náboje: https://physics.naboj.org/