Beseda o stáži v Nižním Novgorodu

V pátek 3. 11. 2017 proběhla v naší škole beseda o studijní stáži v Nižním Novgorodu. Popovídat si se studenty ruského jazyka přišla Bc. Šárka Beranová, absolventka našeho gymnázia. V rámci svého studia pobývala měsíc v Nižním Novgorodu a také navštívila Moskvu. Nejenom že jsme vyslechli nadšené a poutavé povídání, ale také jsme si mohli prohlédnout originál ruské matrjošky a další zajímavé suvenýry přivezené z Ruska.