Přednáška U3V o rakovině tlustého střeva

Dne 2. 11. 2017 měli posluchači univerzity třetího věku možnost vyslechnout si přednášku o kolorektálním karcinomu neboli o rakovině tlustého střeva. Přednášku na toto téma si připravil MUDr. Jiří Polednik, který je zástupcem primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov a touto problematikou se zabývá. Rakovina tlustého střeva patří mezi nejčastější nádorové onemocnění české populace. Posluchači měli možnost dozvědět se, co jsou možné příčiny tohoto onemocnění např. ve vazbě na životní styl nebo jaké jsou možnosti prevence tohoto onemocnění. Přednášející se také pokusil vyvrátit mnohé mýty panující kolem léčby této nemoci. 

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se uskuteční přednáška zaměřená na „Pěstování léčivých a aromatických rostlin“. Přednáší Ing. Blanka Kocourková, CSc., akademický pracovník agronomické fakulty, pracovník ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. 

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V