Imatrikulace posluchačů Univerzity třetího věku

…aneb zpátky do školních lavic Slavnostní vysokoškolský akt – imatrikulaci – absolvovali 26. 9. 2018 spoluobčané z Vyškova a blízkého okolí. Rozhodli se věnovat svůj volný čas zájmové aktivitě, která nejen bystří jejich mozek, zlepšuje všeobecný rozhled, rozšiřuje obzory, ale nabízí  také nová přátelství a příjemné posezení mezi lidmi. Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov je již druhým rokem pobočkou Univerzity třetího věku – Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. U3V poskytuje posluchačům zajímavé přednášky z různých oblastí – zdraví, zdravá výživa, psychologie, komunikace, relaxace, první pomoc, informační technologie, právní vztahy, historie, ekonomika, globální problémy lidstva, seznamuje s možností řešení problémů lidí v seniorském věku. V jednotlivých přednáškách se setkávají posluchači s lektory – akademickými pracovníky Mendelovy univerzity, s odborným zdravotnickým personálem vyškovské nemocnice, s lektory z praxe v oblasti práva, ekonomiky, moderní informační technologie, zdravotnictví. Svůj první akademický rok zahájili posluchači 3. 10. 2018, mají před sebou deset přednášek v zimním semestru a deset přednášek v semestru letním. Ve svém studiu zároveň pokračují od 4. 10. 2018  „druháci“, kteří po absolvování a započtení všech přednášek druhého akademického roku budou na jaře slavnostně promováni. Hana Jelínková

4. ročník letní školy angličtiny na vyškovském gymnáziu aneb Angličtina ve filmu

Poslední srpnový týden proběhl na vyškovském gymnáziu již čtvrtý ročník letního intenzivního kurzu angličtiny. Pod taktovkou rodilých mluvčích strávilo 44 účastníků kurzu pět dní konverzací, hraním her, zpíváním, ale i opakováním základů gramatiky odlehčenou formou, letos vše na pozadí ukázek z hollywoodských filmů, soundtracků a scének. To vše výhradně v anglickém jazyce. Studenti si také vyzkoušeli tvorbu vlastního „filmu“, který prezentovali ostatním účastníkům kurzu na „premiéře“ poslední den. Kurz byl zorganizován pod hlavičkou Centra dalšího vzdělávání při vyškovském Gymnáziu a SOŠZE a veden zkušenými lektory z řad rodilých britských a amerických mluvčích momentálně působících v České republice. Dle ohlasů účastníků tento prázdninový týden přinesl všem zúčastněným nejen zdokonalení v anglickém jazyce, případně prolomení oné pověstné „jazykové bariéry“, ale i navázání nových přátelství, spoustu legrace a společných zážitků. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů a „Oskarových diplomů“ např. za nejlepší scénář, parodii či nejlepší vizuální efekty. Dobrou zprávou pro všechny případné zájemce o tento kurz je, že příští rok v srpnu proběhne již pátý, doufáme, že stejně úspěšný ročník. Mgr. Petra Nedomová Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace

Letní škola angličtiny 2018

Pro všechny zájemce od 11 let pořádáme v týdnu 27. 8. – 31. 8. 2018 třicetihodinový kurz konverzační angličtiny. Skupiny budou rozděleny dle věku a úrovně. Přihlásit se může každý, kdo má zájem zlepšit svou úroveň angličtiny či překonat jazykovou bariéru na pozadí oblíbených filmů.

Přihlášky a bližší informace: Mgr. P. Nedomová, Gymnázium a SOŠZE Vyškov, tel. 724 080 016, email: petra.nedomova@gykovy.cz.

U3V: A hurá na prázdniny!

Toto vysněné přání platí ovšem jen pro posluchače Univerzity třetího věku. Na Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické Vyškov absolvovali spoluobčané z řad seniorů celkem 20 tematických zajímavých přednášek v zimním a v letním semestru. 18. dubna 2018 ukončili 1. akademický rok. Oba dva semestry se posluchači setkávali s odbornými lektory, kteří předávali zajímavé poznatky využitelné v běžném životě. Přednášející byli z řad odborníků z praxe nebo z řad vysokoškolských a středoškolských pedagogů. A jak běžel čas akademického roku, prolínala se témata z oblasti exekuce, osobního bankrotu, finanční gramotnosti, závěti, dědického práva, kupní a darovací smlouvy, ochrany zájmu spotřebitele. Řada posluchačů se poprvé setkala s tvorbou, úpravou a publikací fotografií a videa, někteří se seznámili s taji e-mailových schránek. Podnětná a zajímavá témata byla z oblasti: výživa, diabetes, zdravotně nezávadné potraviny, prevence a terapie onkologických onemocnění, rehabilitace, ošetřovatelská péče v domácím prostředí, praktické ukázky poskytnutí první pomoci. Během celého akademického roku se v diskuzním fóru řešila ožehavá aktuální témata dnešní doby, navazovala se nová přátelství, kvalitně a příjemně se naplňovala odpoledne. Hana Jelínková

Přednáška U3V o nemoci zvané diabetes mellitus

Cukrovka patří k nejrychleji se šířícím civilizačním chorobám. Právě o nebezpečí této nemoci si připravila pro naše posluchače přednášku paní doktorka MUDr. Jana Palová. Přednášku na téma “Diabetes – epidemie dnešní doby“ si mohli vyslechnout posluchači U3V ve čtvrtek dne 16. listopadu 2017. Obsah přednášky byl zaměřen na to, jak lidé tuto nemoc vnímají a jakou hrozbu nemoc představuje. Výskyt tohoto onemocnění neustále roste a rizika spojená s touto chorobou se stále podceňují. Cílem bylo seznámit posluchače s nemocí diabetes mellitus a rozdělením tohoto onemocnění. Posluchačům byl vysvětlen velmi složitý vznik cukrovky a její multifaktoriální vývoj. Hovořilo se o možnostech prevence i léčby tohoto zákeřného onemocnění. Zdůrazněn byl i podíl pacienta na tom, aby léčba byla úspěšná a bylo zabráněno vývoji komplikací tohoto onemocnění. Posluchači si měli možnost prohlédnout některé technické  pomůcky a ukázku jednoduché aplikace inzulinu, která zbytečně způsobuje u pacientů  obavy. Další přednáška se uskuteční 23. 11. 2017. Přednáší prof. Ing. MVDr. Tomáš Komprda, CSc., akademický pracovník Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a pracovník ústavu technologie potravin. Téma přednášky je „Výživa jako významný faktor lidského zdraví“.                                                                                 Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Přednáška U3V o pěstování léčivých a aromatických rostlin

Další přednáška, kterou si přišli naši posluchači vyslechnout, byla o pěstování léčivých a aromatických rostlin, ale i o zdravém životním stylu. Dne 9. 11. 2017 na toto téma přednášela paní Ing. Blanka Kocourková, CSc., akademický pracovník agronomické fakulty, pracovník ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Přednášku zaměřila na skupiny léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, včetně jejich rozdělení. Pozornost věnovala i jednotlivým etapám jejich zpracování, od sběru až po výsledné produkty (čaje, prášky, šťávy, tinktury, vína, masti, extrakty, aromatické vody a koupele). Rostliny, o kterých mluvila, jsou pro potěchu nejen těla, ale i duše. Dne 16. 11. 2017 se uskuteční další přednáška. Téma přednášky je „Diabetes – epidemie dnešní doby“,  přednáší MUDr. Jana Palová, diabetolog – lékař specialista.                                                                            Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Přednáška U3V o rakovině tlustého střeva

Dne 2. 11. 2017 měli posluchači univerzity třetího věku možnost vyslechnout si přednášku o kolorektálním karcinomu neboli o rakovině tlustého střeva. Přednášku na toto téma si připravil MUDr. Jiří Polednik, který je zástupcem primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov a touto problematikou se zabývá. Rakovina tlustého střeva patří mezi nejčastější nádorové onemocnění české populace. Posluchači měli možnost dozvědět se, co jsou možné příčiny tohoto onemocnění např. ve vazbě na životní styl nebo jaké jsou možnosti prevence tohoto onemocnění. Přednášející se také pokusil vyvrátit mnohé mýty panující kolem léčby této nemoci.  Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se uskuteční přednáška zaměřená na „Pěstování léčivých a aromatických rostlin“. Přednáší Ing. Blanka Kocourková, CSc., akademický pracovník agronomické fakulty, pracovník ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství.  Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Přednáška U3V o rehabilitačním cvičení

Přednáška, kterou absolvovali posluchači univerzity třetího věku, proběhla ve středu 25. 10. 2017. Přednáška byla zaměřená na problémy pohybového aparátu. Lektorkou byla paní Stanislava Konečná, která pracuje jako vedoucí fyzioterapeut centra léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov. Téma přednášky bylo „Rehabilitace – nástroj boje s neurologickým onemocněním“. Obsahem přednášky byla anatomie páteře, nejčastější onemocnění páteře u dětí a dospělých, projevy onemocnění. Paní Konečná rovněž mluvila o rehabilitaci, co obsahuje a jaké druhy rehabilitace se používají. Posluchači se blíže seznámili s tím, co je fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba), fyzioterapie (měkké techniky, reflexní masáž, mobilizace, baňkování, cvičení, cvičení na labilních plochách) a edukace pacientů (správná ergonomie v zaměstnání, při práci, v domácnosti, správné držení těla – „Škola zad“). Novinkou bylo vysvětlení, co je tejpování. Paní Konečná procvičila s účastníky i cviky, které se používají při bolestech pohybového aparátu. Praktické ukázky zaměřila na cvičení krční páteře, hrudní páteře, cvičení na boso, zatejpování krční a hrudní páteře. Další přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2017. Přednáší zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov MUDr. Jiří Polednik. Téma přednášky je „Rakovina tlustého střeva – strašák/riziko české populace“. Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Přednáška U3V o poskytnutí první pomoci

Další z přednášek, kterou jsme nachystali na 19. 10. 2017, prověřovala i manuální dovednosti našich posluchačů. Přednáška na téma „Umět poskytnout první pomoc“ byla zaměřená nejen na získání teoretických znalostí, ale i na osvojení manuálních dovedností pro záchranu života. S touto problematikou seznámily naše posluchače učitelky odborných předmětů Mgr. Šárka Trávníčková a Mgr. Kateřina Grmelová. Do přednášky zařadily nepředvídatelné, ale možné krizové situace, mezi které patří zástava dechu a srdeční činnosti, zlomeniny, vyvrtnutí, vykloubení, krvácení či poranění. Probraly i akutní komplikace závažných civilizačních chorob, kam patří astmatický záchvat, hypo- a hyperglykemie nebo epileptický záchvat. Každé téma bylo prezentováno nejdříve teoreticky a poté následovalo praktické řešení modelové situace. Praktický nácvik prováděli naši posluchači v odborných učebnách zdravotnických oborů. Tam na modelech a za pomoci zdravotnických pomůcek nacvičovali oživení člověka, stabilizovanou polohu či obvazovou techniku. Přednáška byla pro naše posluchače zajímavá, protože výuka byla pojata z velké části zážitkovou formou. Další přednáška se uskuteční tentokrát ve středu 25. 10. 2017. Přednáší vedoucí fyzioterapeut centra léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov paní Stanislava Konečná. Téma přednášky je „Rehabilitace – nástroj boje s neurologickým onemocněním“. Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V  

Zahájení zimního semestru U3V

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 byl v prostorách naší školy zahájen zimní semestr studentů Univerzity třetího věku Vyškov. Přednášející byla MUDr. Jitka Hansliánová, zástupce primáře oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Vyškov. Kromě vykonávané praxe paní doktorka přednáší i studentům medicíny a dlouhá léta pracovala pro rychlou záchrannou službu JmK. Její přednáška pojednávala o vybraných nemocech seniorského věku, zdravotních problémech seniorů, prevenci a možnostech léčení. Zmínila se také o onkologických onemocněních, paliativní a hospicové péči. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Další přednáška je plánovaná na čtvrtek 12. 10. 2017. Přednáší MVDr. Olga Cwiková, Ph. D., z Ústavu technologie potravin, akademický pracovník Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Brno. Téma přednášky je „Zdravotně nezávadné potraviny a jejich konzumace v ČR“. Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V

Studium Univerzity třetího věku na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov

Akademický rok 2017 / 2018 U3V začíná ve středu 27. září 2017 slavnostní imatrikulací na Mendelově univerzitě v Brně. Zimní semestr bude zahájen ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 14:30 – 17:00 hod. na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov přednáškou „Výživa jako významný faktor lidského zdraví“, lektor prof. Ing. MVDr. Tomáš Komprda, CSc.

3. ročník letní školy angličtiny na vyškovském gymnáziu

Poslední srpnový týden proběhl na vyškovském gymnáziu již třetí ročník letního intenzivního kurzu angličtiny. 49 účastníků kurzu různých věkových kategorií strávilo pět dní konverzací, hraním her, zpíváním, diskuzemi na aktuální témata, procvičováním situací běžného života, ale i opakováním základů gramatiky odlehčenou formou. To vše výhradně v anglickém jazyce. Kurz byl zorganizován pod hlavičkou Centra dalšího vzdělávání při vyškovském Gymnáziu a SOŠZE a veden zkušenými lektory z řad rodilých britských a amerických mluvčích momentálně působících v České republice. Dle ohlasů účastníků tento prázdninový týden přinesl všem zúčastněným nejen zdokonalení v anglickém jazyce, případně prolomení oné pověstné „jazykové bariéry“, ale i navázání nových přátelství, spoustu legrace a společných zážitků. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v aule školy. Dobrou zprávou pro všechny případné zájemce o tento kurz je, že příští rok v srpnu proběhne čtvrtý, doufáme, že stejně úspěšný ročník. Mgr. Petra Nedomová