Imatrikulace posluchačů Univerzity třetího věku

…aneb zpátky do školních lavic
Slavnostní vysokoškolský akt – imatrikulaci – absolvovali 26. 9. 2018 spoluobčané z Vyškova a blízkého okolí. Rozhodli se věnovat svůj volný čas zájmové aktivitě, která nejen bystří jejich mozek, zlepšuje všeobecný rozhled, rozšiřuje obzory, ale nabízí  také nová přátelství a příjemné posezení mezi lidmi. Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov je již druhým rokem pobočkou Univerzity třetího věku – Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.
U3V poskytuje posluchačům zajímavé přednášky z různých oblastí – zdraví, zdravá výživa, psychologie, komunikace, relaxace, první pomoc, informační technologie, právní vztahy, historie, ekonomika, globální problémy lidstva, seznamuje s možností řešení problémů lidí v seniorském věku. V jednotlivých přednáškách se setkávají posluchači s lektory – akademickými pracovníky Mendelovy univerzity, s odborným zdravotnickým personálem vyškovské nemocnice, s lektory z praxe v oblasti práva, ekonomiky, moderní informační technologie, zdravotnictví.

Svůj první akademický rok zahájili posluchači 3. 10. 2018, mají před sebou deset přednášek v zimním semestru a deset přednášek v semestru letním. Ve svém studiu zároveň pokračují od 4. 10. 2018  „druháci“, kteří po absolvování a započtení všech přednášek druhého akademického roku budou na jaře slavnostně promováni.

Hana Jelínková