Letní škola angličtiny 2018

Pro všechny zájemce od 11 let pořádáme v týdnu 27. 8. – 31. 8. 2018 třicetihodinový kurz konverzační angličtiny. Skupiny budou rozděleny dle věku a úrovně. Přihlásit se může každý, kdo má zájem zlepšit svou úroveň angličtiny či překonat jazykovou bariéru na pozadí oblíbených filmů.

Cíl  kurzu

  • zdokonalit jazykové dovednosti studenta použitím nové rozsáhlé slovní zásoby
  • zvýšit sebejistotu studenta při mluvení o běžných tématech (koníčky, hudba, cestování a jiné)
  • kladení důrazu především na „rozmluvení“  i méně průbojných studentů

Kurz bude zaměřen na práci s filmovými ukázkami, filmovou hudbou (soundtracky) a filmovými dialogy. Procvičování slovní zásoby i gramatiky proběhne hravou formou na pozadí oblíbených filmů. Během kurzu každá skupina studentů vytvoří vlastní „minifilm“, jehož „premiéra“ proběhne poslední den kurzu.

  • aktivní a zábavná forma učení pod vedením zkušených a kvalifikovaných učitelů
  • kurzy vedené rodilými Angličany a Američany, kteří používají pro studenty zajímavé a  obohacující inovativní metody (hry, aktivity, scénky, dialogy, hudba)
  • vyučování v sídle  školy, velikost skupiny – max. 12 studentů
  • cena 1700,- Kč
  • kurzy trvají od pondělí do pátku v rozsahu šesti vyučovacích hodin (cca 9.00 –  15.00 h)
  • po absolvování kurzu – certifikát pro každého studenta