U3V: A hurá na prázdniny!

Toto vysněné přání platí ovšem jen pro posluchače Univerzity třetího věku. Na Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické Vyškov absolvovali spoluobčané z řad seniorů celkem 20 tematických zajímavých přednášek v zimním a v letním semestru. 18. dubna 2018 ukončili 1. akademický rok. Oba dva semestry se posluchači setkávali s odbornými lektory, kteří předávali zajímavé poznatky využitelné v běžném životě.

Přednášející byli z řad odborníků z praxe nebo z řad vysokoškolských a středoškolských pedagogů. A jak běžel čas akademického roku, prolínala se témata z oblasti exekuce, osobního bankrotu, finanční gramotnosti, závěti, dědického práva, kupní a darovací smlouvy, ochrany zájmu spotřebitele. Řada posluchačů se poprvé setkala s tvorbou, úpravou a publikací fotografií a videa, někteří se seznámili s taji e-mailových schránek. Podnětná a zajímavá témata byla z oblasti: výživa, diabetes, zdravotně nezávadné potraviny, prevence a terapie onkologických onemocnění, rehabilitace, ošetřovatelská péče v domácím prostředí, praktické ukázky poskytnutí první pomoci.

Během celého akademického roku se v diskuzním fóru řešila ožehavá aktuální témata dnešní doby, navazovala se nová přátelství, kvalitně a příjemně se naplňovala odpoledne.

Hana Jelínková