Přednáška U3V o nemoci zvané diabetes mellitus

Cukrovka patří k nejrychleji se šířícím civilizačním chorobám. Právě o nebezpečí této nemoci si připravila pro naše posluchače přednášku paní doktorka MUDr. Jana Palová. Přednášku na téma “Diabetes – epidemie dnešní doby“ si mohli vyslechnout posluchači U3V ve čtvrtek dne 16. listopadu 2017. Obsah přednášky byl zaměřen na to, jak lidé tuto nemoc vnímají a jakou hrozbu nemoc představuje. Výskyt tohoto onemocnění neustále roste a rizika spojená s touto chorobou se stále podceňují. Cílem bylo seznámit posluchače s nemocí diabetes mellitus a rozdělením tohoto onemocnění. Posluchačům byl vysvětlen velmi složitý vznik cukrovky a její multifaktoriální vývoj. Hovořilo se o možnostech prevence i léčby tohoto zákeřného onemocnění. Zdůrazněn byl i podíl pacienta na tom, aby léčba byla úspěšná a bylo zabráněno vývoji komplikací tohoto onemocnění. Posluchači si měli možnost prohlédnout některé technické  pomůcky a ukázku jednoduché aplikace inzulinu, která zbytečně způsobuje u pacientů  obavy.

Další přednáška se uskuteční 23. 11. 2017. Přednáší prof. Ing. MVDr. Tomáš Komprda, CSc., akademický pracovník Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a pracovník ústavu technologie potravin. Téma přednášky je „Výživa jako významný faktor lidského zdraví“.
                                                                              

 Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V