Přednáška U3V o poskytnutí první pomoci

Další z přednášek, kterou jsme nachystali na 19. 10. 2017, prověřovala i manuální dovednosti našich posluchačů. Přednáška na téma „Umět poskytnout první pomoc“ byla zaměřená nejen na získání teoretických znalostí, ale i na osvojení manuálních dovedností pro záchranu života. S touto problematikou seznámily naše posluchače učitelky odborných předmětů Mgr. Šárka Trávníčková a Mgr. Kateřina Grmelová. Do přednášky zařadily nepředvídatelné, ale možné krizové situace, mezi které patří zástava dechu a srdeční činnosti, zlomeniny, vyvrtnutí, vykloubení, krvácení či poranění. Probraly i akutní komplikace závažných civilizačních chorob, kam patří astmatický záchvat, hypo- a hyperglykemie nebo epileptický záchvat. Každé téma bylo prezentováno nejdříve teoreticky a poté následovalo praktické řešení modelové situace. Praktický nácvik prováděli naši posluchači v odborných učebnách zdravotnických oborů. Tam na modelech a za pomoci zdravotnických pomůcek nacvičovali oživení člověka, stabilizovanou polohu či obvazovou techniku. Přednáška byla pro naše posluchače zajímavá, protože výuka byla pojata z velké části zážitkovou formou.

Další přednáška se uskuteční tentokrát ve středu 25. 10. 2017. Přednáší vedoucí fyzioterapeut centra léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov paní Stanislava Konečná. Téma přednášky je „Rehabilitace – nástroj boje s neurologickým onemocněním“.

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V