Třikrát o lásce

V úterý 17. října 2017 navštívili studenti němčiny z Gymnázia a SOŠZE Vyškov německé divadelní představení v Brně. Jednalo se o nový typ výukového projektu, který využívá metodu tzv. ilustrovaného vyprávění. Mluvený text v podání rodilého mluvčího dotvářejí na scéně taneční a pantomimická vystoupení herců. Představení s názvem „Třikrát o lásce“ bylo inspirováno pohádkovými příběhy Hanse Christiana Andersena. Roli vypravěče ztvárnil profesionální berlínský herec Max Mauer. Zcela zaplněné hlediště divadelního sálu v Kounicově ulici bylo důkazem toho, že o němčinu mají studenti stále zájem.