Evropský den jazyků?

Se zahraničními studenty z Evropské dobrovolné služby

Jak se žije zahraničním studentům v České republice?  Co je v naší zemi zaujalo nebo naopak znechutilo? Umíme komunikovat s lidmi pocházejícími z různých zemí, z odlišného kulturního, náboženského a rodinného prostředí?

Lužánky – středisko volného času Brno hostí každým rokem skupinu zahraničních dobrovolníků Evropské dobrovolné služby. Naši školu navštívili společně s českou koordinátorkou tři EDS dobrovolníci z Portugalska, Francie a Španělska. Ve čtyřech gymnaziálních třídách realizovali projekt Živá knihovna. Studenti postupně procházeli třemi konverzačními skupinami, ve kterých každý dobrovolník představil svou živou knihu s vlastním příběhem, z níž se „četlo“ formou společného dialogu.

Naši studenti se dozvěděli mnoho praktických informací o EDS jako o možnosti poznávání nejen evropských zemí prostřednictvím neformálního učení. Osobně se setkali s lidmi pocházejícími z jiného kulturního prostředí a aktivně s nimi komunikovali v anglickém jazyce. Mohli porovnat postřehy a názory dobrovolníků se svými vlastními postoji a domněnkami. Zabývali se také aktuálními tématy migrace a uprchlictví. Srovnali situaci v ČR se situací v zemích původu dobrovolníků a diskutovali o ní. Zjistili, jaké je to „být odlišný”. Ne vždy se cizinci setkávají s porozuměním a pomocí. Navzdory některým negativním zážitkům EDS dobrovolníky jejich práce, studium, cestování a potkávání lidí z celého světa baví. Svých zkušeností získaných během Evropské dobrovolné služby si velice cení. Rovněž organizace, pro které dobrovolně pracují, velmi kladně hodnotí jejich přístup a nadšení.

Těšíme se na další projekty, které proběhnou na naší škole ve spolupráci se zahraničními studenty z Evropské dobrovolné služby.