Přednáška U3V o rehabilitačním cvičení

Přednáška, kterou absolvovali posluchači univerzity třetího věku, proběhla ve středu 25. 10. 2017. Přednáška byla zaměřená na problémy pohybového aparátu. Lektorkou byla paní Stanislava Konečná, která pracuje jako vedoucí fyzioterapeut centra léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov. Téma přednášky bylo „Rehabilitace – nástroj boje s neurologickým onemocněním“. Obsahem přednášky byla anatomie páteře, nejčastější onemocnění páteře u dětí a dospělých, projevy onemocnění. Paní Konečná rovněž mluvila o rehabilitaci, co obsahuje a jaké druhy rehabilitace se používají. Posluchači se blíže seznámili s tím, co je fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba), fyzioterapie (měkké techniky, reflexní masáž, mobilizace, baňkování, cvičení, cvičení na labilních plochách) a edukace pacientů (správná ergonomie v zaměstnání, při práci, v domácnosti, správné držení těla – „Škola zad“). Novinkou bylo vysvětlení, co je tejpování. Paní Konečná procvičila s účastníky i cviky, které se používají při bolestech pohybového aparátu. Praktické ukázky zaměřila na cvičení krční páteře, hrudní páteře, cvičení na boso, zatejpování krční a hrudní páteře.

Další přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2017. Přednáší zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov MUDr. Jiří Polednik. Téma přednášky je „Rakovina tlustého střeva – strašák/riziko české populace“.

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V