Projekt Poznejme se navzájem – Michalovce 2017

Po stopách Karpatsko-dukelské operace roku 1944

Mezinárodní česko-slovenský projekt Poznejme se navzájem datuje svůj počátek do roku 2006 a navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Do projektu jsou zapojena dvě partnerská gymnázia – Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích a Gymnázium a SOŠZE Vyškov. Letošní setkání se slovenskými kolegy, kterého se zúčastnily Mgr. Jana Kolčářová a Mgr. Zlatka Zbořilová spolu s deseti studenty vyškovského gymnázia, proběhlo ve dnech 9. – 13. října 2017 v Michalovcích. Studijním tématem byla druhá světová válka.

První den pobytu v partnerském městě začal na Gymnáziu Pavla Horova, kde byli účastníci projektu přijati vedením školy. Poté následovala prohlídka pamětihodností Michalovců a největšího hřbitova vojáků  2. světové války na Slovensku.

Druhý den se vydala celá skupina pod vedením vojenského odborníka po stopách Karpatsko-dukelské operace roku 1944.  Tady si studenti připomněli hrdinství příslušníků 1. československého armádního sboru v bojích při osvobozování Československa.

Třetí den pobytu na východním Slovensku studenti společně navštívili krajské město Košice. V odpoledních hodinách se potom všichni zúčastnili oficiálního programu k 95. výročí založení Gymnázia Pavla Horova. V průběhu slavnostního večera se Mgr. Jana Kolčářová a  Mgr. Zlatka Zbořilová setkaly s primátorem města Michalovce, který stál u zrodu projektu Poznejme se navzájem.
Další setkání se uskuteční v roce 2018 ve Vyškově. Nejcennější devizou celého projektu byla a jsou navázaná přátelství.

Koordinátoři projektu děkují Městu Vyškov, partnerskému gymnáziu v Michalovcích, vedení Gymnázia a SOŠZE Vyškov, zúčastněným studentům a jejich rodičům za podíl na realizaci projektu.

Mgr. Jana Kolčářová

Více fotografií najdete ve Fotogalerii.