Zahájení zimního semestru U3V

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 byl v prostorách naší školy zahájen zimní semestr studentů Univerzity třetího věku Vyškov. Přednášející byla MUDr. Jitka Hansliánová, zástupce primáře oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Vyškov. Kromě vykonávané praxe paní doktorka přednáší i studentům medicíny a dlouhá léta pracovala pro rychlou záchrannou službu JmK. Její přednáška pojednávala o vybraných nemocech seniorského věku, zdravotních problémech seniorů, prevenci a možnostech léčení. Zmínila se také o onkologických onemocněních, paliativní a hospicové péči. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná.

Další přednáška je plánovaná na čtvrtek 12. 10. 2017. Přednáší MVDr. Olga Cwiková, Ph. D., z Ústavu technologie potravin, akademický pracovník Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Brno. Téma přednášky je „Zdravotně nezávadné potraviny a jejich konzumace v ČR“.

Mgr. Zdeněk Šlapal, organizační pracovník U3V