Úspěch studentů gymnázia v celostátním finále CanSat

Soutěž CANSAT pořádá Evropská kosmická agentura ESA (obdoba americké NASA) s cílem podpořit přírodovědné a technické vzdělání. Jde o to, aby tým studentů vyrobil sondu velikosti plechovky od limonády, která bude vypuštěna z letadla či dronu a při klesání definovanou rychlostí bude měřit fyzikální veličiny charakterizující životní prostředí, minimálně tlak a teplotu, a tyto hodnoty odesílat na pozemní stanici, která je zpracuje a vyhodnotí. Zároveň bylo úkolem týmu svůj satelit a smysl jeho mise propagovat a získat na jeho realizaci prostředky.

Náš tým GykovySat, který tvořili žáci Vojtěch Drábek z 8.OA, Tomáš Formánek, Vladimír Dostál a Karel Josef Čáp z 5.QA, Pavel Oujeský a David Krčmář z 2.A, se orientoval na měření koncentrace škodlivých látek v ovzduší. Kromě satelitu vytvořil vlastní webové stránky a propagoval se na sociálních sítích. Za úspěch jsme považovali již postup ze semifinále, protože jsme byli nováčci mezi většinou týmů se zkušenostmi z minulých ročníků (umístili jsme se 7. ze 14 týmů). Ve finále GykovySat obsadil bronzovou příčku, přestože tam jel s ambicemi sbírat zkušenosti. V oblasti propagace byl dokonce nejlepší – vyhrál hlasování na sociálních sítích.

Děkujeme sponzorům, zejména Spolku gymnázia a SOŠZE Vyškov a Nadaci Tři Brány, ale i dalším, které najdete na ww.gykovysat.cz

Samozřejmě je třeba poděkovat celému týmu, tento úspěch však považuji za satisfakci pro jeho lídra, maturanta Vojtěcha Drábka, který v následujícím ročníku už nemůže být jeho členem.

Mentor týmu RNDr. Jiří Hájek