Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je možné vyzvednout pro všechny obory ve dnech:

  • pátek 3. 5. 2019 7:30–11:30 hod. a 12:30–16:00 hod.,
  • pondělí 6. 5. 2019 7:30–11:30 hod. a 12:30–16:00 hod.

Rozhodnutí pro obory gymnázium 4leté a gymnázium 8leté A-K (OZON i GATE) budou připraveny k vyzvednutí v budově gymnázia, 1. patro, dveře vedle ředitelny u tajemnice E. Přikrylové.

Rozhodnutí pro obory obchodní akademie, praktická sestra a gymnázium 8leté L-Z (OZON i GATE) budou připraveny k vyzvednutí v budově SOŠ, 1.patro, dveře č. 216 u hospodářky J. Obrtelové.

 

Přijatí uchazeči musí po vyvěšení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyvěšení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce), kteří si nevyzvedli rozhodnutí v pátek 3. 5. nebo v pondělí 6. 5. 2019, obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí.