FY – Učebnice

1. ročník

RNDr. Milan Bednařík, CSc.; doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc.; ing. Petr Bujok : Fyzika pro gymnázia  –   Mechanika                                

Mechanika

2. ročník

RNDr. Karel Bartuška.; prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. :  Fyzika pro gymnázia  –  Molekulová fyzika a termika

doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. :  Fyzika pro gymnázia  –   Mechanické kmitání a vlnění

Fyzika
Kmitání a vlnění

3. ročník

doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.; doc RNDr. Miroslava Široká, CSc.; ing. Petr Bujok : Fyzika pro gymnázia  –  Elektřina a magnetismus

Fyzika