FY – Vyšší gymnázium

Vyučovací předmět Fyzika je dotován v 1. ročníku (kvintě) a 3. ročníku (septimě) třemi týdenními hodinami – dvě hodiny probíhají v nedělené třídě, jedna hodina laboratorních cvičení probíhá v půlené třídě.

Ve 2. ročníku (sextě) je předmět dotován dvěma vyučovacími hodinami.

Individuální profilaci žáků umožňuje od 3. ročníku (septimy) volitelný předmět – Seminář z fyziky.                

Ve 4. ročníku (oktávě) je předmět Fyzika nabízen jako volitelný s týdenní dotací dvě hodiny.

Výuka probíhá v odborné učebně fyziky vybavené audiovizuální technikou a fyzikální laboratoři.