Úspěch ve Fyziklání 2018

V pátek 16. 2. 2018 se v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze konal již 12. ročník týmové soutěže FYKOSí Fyziklání. V rámci naší kategorie se spolu utkalo 45 týmů z České i Slovenské republiky. Naši školu reprezentoval tým ve složení Martin Orság (OB), Pavel Kinc (MB), Luboš Bartík (MB), Vojtěch Drábek (MA) a Pavel Oujeský (1. A). Letošní ročník lze jednoznačně považovat za vydařený, neboť náš tým v rámci celkového hodnocení českých i slovenských týmů obsadil krásné 4. místo, v rámci České republiky pak dokonce 3. místo.

Den před soutěží jsme se mohli účastnit exkurzí v prostorách MFF UK. Měli jsme možnost zhlédnout poutavé experimenty stejně jako teoretické výpočty zabývající se hodnotou informací z fyzikálního hlediska.

Samotná soutěž probíhala od 10:20 do 13:20. Před začátkem soutěže dostane každý tým zapečetěnou obálku s prvními sedmi úlohami, kterou smí odpečetit až na pokyn organizátorů. Jakmile tým některou z prvních sedmi úloh vyřeší, odnese ji k hodnotitelům. Je-li úloha vyřešená správně, týmu jsou přiděleny body a další úloha. Vyřešil-li tým úlohu na první pokus, získá za ni 5 bodů. Pokud ji vyřešil napodruhé, obdrží 3 body. Třetí pokus pak znamená zisk 2 bodů. Čtyři či více pokusů se pak rovnají jednomu bodu. Aby tým získal k řešení novou úlohu, musí vyřešit jednu ze sedmi, které má v daný moment u sebe. Úlohy není možné přeskakovat.

V čem spočíval recept na úspěch naší školy v této soutěži? Bezpochyby v týmové práci a odhodlání. Vždyť více než polovinu z vymezeného tříhodinového časového limitu se náš tým držel na 15.-17. místě. V této sestavě jsme společně soutěžili na větší soutěži poprvé. Proto nám nějakou chvíli trvalo, než jsme svou práci ideálně sladili. A bylo to znát. Vždyť během poslední hodiny soutěže nás tato týmová spolupráce a odhodlání nevzdat se vynesly až na finální čtvrté, respektive třetí místo.

Těšit se však můžeme nejen z výborného umístění. Fyziklání je totiž soutěží, která sdružuje studenty se zájmem o fyziku a matematiku nejen v rámci školních osnov. Utkávají se zde totiž studenti, kteří se na tuto soutěž vydali z různých koutů Česka i Slovenska dobrovolně a investovali do ní i část svého volného času. Věřím, že i příští rok gymnázium sestaví opět stejně konkurenceschopný tým a vyšle jej poměřit své síly s ostatními na FYKOSím Fyziklání 2019.

Vojtěch Drábek, 7. MA

Více informací o aktuálních i minulých ročnících Fyziklání na stránkách FYKOS: https://fykos.cz/akce/fyziklani/start