Dárcovství krve: Nemusíš, ale můžeš

V úterý 13. 2. 2018 se studenti druhého ročníku zdravotnických oborů zúčastnili exkurze na Hematologicko-transfúzním oddělení Nemocnice Vyškov. Průvodkyní nám byla zástupkyně primářky paní MUDr. Lucie Judásková, která nás provedla i tam, kde „běžný smrtelník nesmí“.

Během svého vyčerpávajícího výkladu paní doktorka také namátkově zkoušela vědomosti studentů z dané problematiky. Ti si zopakovali znalosti z předmětů somatologie i ošetřovatelství, ale hlavně se dověděli zajímavé informace ohledně dárcovství. Která krevní skupina se může podat všem pacientům, jaká jsou kritéria dárcovství krve nebo kostní dřeně? Dokonce jsme pod vedením paní laborantky nahlédli i do mikroskopu a mohli se přesvědčit, jak složitý proces předchází samotnému vydání krevní konzervy.

Ale co zásadního si odnášíme z této exkurze, je vědomí, jak moc důležité a potřebné je darovat krev. Dárcem krve se může stát každý zdravý, plnoletý člověk vážící alespoň 50 kg… nemusíš, ale můžeš… možná tak zachráníš nejeden lidský život.