Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Škola nabízí obory:

Uchazeči oboru Praktická sestra musí k přihlášce doložit formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti – ke stažení na stránkách MŠMT.

Nově se na přihlášku uvádí 3 školy v prioritním pořadí – pořadí je závazné!

Přihlášky se podávají do 20. února jednou z možností:

 • Online přes web DIPSY.CZ (ověřenou elektronickou identitou – Bankovní identita) – doporučujeme!
 • Ve škole – podáním výpisu vytištěného z online systému Cermatu.
 • Ve škole – podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria jsou v příloze této stránky.

Ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

 1. znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední dvě vysvědčení),
 2. výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z matematiky a českého jazyka,
 3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (soutěže, olympiády, jazykové certifikáty, mimoškolní činnost).

 

Organizaci 1. a 2. kola přijímacích zkoušek zajišťuje Cermat. Uchazeč dělá JPZ v obou stanovených termínech. Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny termíny JPZ takto:

 • 4leté obory 12. 4. a 15. 4. 2024,
 • 8leté gymnázium 16. 4. a 17. 4. 2024. 

Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 29. a 30. dubna 2024.

Jednotnou přijímací zkoušku bude uchazeč konat na některých ze škol, na kterou se přihlásí. Školy pro konání JPZ budou určeny Cermatem. Rodiče nebudou vpuštěni do budovy školy.

Doporučení k potvrzení o účasti v soutěžích:
Každá škola má možnost vystavit svým žákům potvrzení k přijímacím zkouškám o účasti na soutěžích a olympiádách z portálu www.chces-soutezit.cz.
 
 
Nahlížení do spisu bude umožněno 13. května 2024 od 12:30 do 14:30 hod.
Potvrzení o dobrovolnické činnosti
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 na webu školy, úřední desce a v informačním systému Cermatu.
 
 

Katalogy požadavků 

 Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na stránce Dotazy k přijímacímu řízení.

 

Informace pro uchazeče z Ukrajiny s vízem strpení:

Podrobné informace jsou na stránce: www.edu.cz/letaky-prijimani-do-1-rocniku-strednich-skol/

K přihlášce doložte:

 • Doklady o předchozím vzdělání – poslední dva ročníky základní školy, kdy uchazeč plnil povinnou školní docházku (vzdělání v ČR potvrdí základní škola na přihlášce, ověřené kopie vysvědčení nebo čestné prohlášení o výsledcích ze školy na Ukrajině).
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a o ukrajinskou verzi matematiky – dopište přímo do tiskopisu přihlášky, v kolonce Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další nebo přiložte samostatný dokument. (Žádám o prominutí zkoušky z českého jazyka a o konání písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.)
 • Doklad o dočasné ochraně (prostá kopie).

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: www.prihlaskynastredni.cz a prijimacky.cermat.cz.

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí – českého jazyka a matematiky.

Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu: prijimacky.cermat.cz. K procvičování úloh lze využít web procvicprijimacky.cermat.cz/.

Časový limit konání testů je stanoven na 60 min. pro český jazyk a 70 min. pro matematiku. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení ŠPZ uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

 

Informace od zřizovatele

Na webu www.jmskoly.cz jsou informace o právních náležitostech přijímací zkoušky od našeho zřizovatele.

 

Přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka

Centrum dalšího vzdělávání Gymnázia a SOŠZE Vyškov pořádá pro žáky 9. ročníku ZŠ  přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.  Podrobnější informace najdete na webu Centra: https://sites.google.com/a/gykovy.cz/centrum-dalsiho-vzdelavani.