Vánoční koncert 2023

Vánoční koncert Gymnázia a SOŠZE Vyškov se uskuteční dne 13. prosince 2023 od 16:30 hodin v aule gymnázia.

Srdečně zveme.

Vstupem na akci souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.

Plakát na Vánoční koncert