Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 – po autoremeduře

Pro nahlížení do spisu byl vyhrazen termín 2. 5. 2023 8:00-9:00 hod. (nejsou k dispozici výsledky, pouze záznamové archy).

Výsledky přijímacího řízení 1. kola byly zveřejněny na úřední desce školy a na webu školy 2. května 2023 v 10:00 hod.

 Výdej rozhodnutí o přijetí / nepřijetí probíhal ve středu 3. 5. 2023 dopoledne od 7:00 do 11:00 a odpoledne od 13:00 do 15:30 hod. a ve čtvrtek 4. 5. 2023  dopoledne od 7:00 do 11:00 hod. 

  • Pro obor Gymnázium 8leté (Ozon i Gate) vydávala rozhodnutí administrativní pracovnice E. Přikrylová, budova gymnázia, 1. patro, dveře vedle ředitelny. 
  • Pro 4leté obory (Gymnázium 4leté, Obchodní akademie, Praktická sestra) vydávala rozhodnutí administrativní pracovnice J. Obrtelová, budova SOŠ, 1. patro, dveře č. 216.

————————-

Od data zveřejnění běží přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku. Uchazeč může vzít  zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole.

Přijatí uchazeči musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání v denní formě studia potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání tj. do 16. 5. 2023 (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči (resp. zákonný zástupce) obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou, pokud si jej nevyzvednou osobně. Úložní doba (v případě, že rozhodnutí nelze doručit), je 5 pracovních dnů. Nepřijatý uchazeč se může do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání ke stažení zde. Odvolání lze podat teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí (ne dříve). Odvolání bude v rámci autoremedury vyhověno, pokud se uvolní místo po některém z přijatých uchazečů (tj. někdo přijatý neodevzdá zápisový lístek).